CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE
COD COR: 214946

 

CADRUL LEGAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA
- ULTIMELE MODIFICARI in materia Achizitiilor Publice -

Cuprinde NOUA LEGISLATIE
aplicabila din anul 2016 !

 

Cursul Expert Achizitii Publice este un curs ACREDITAT DE A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), prin Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

 

“Expert Achizitii Publice” este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.
Vezi prezentarea cursului pentru mai multe detalii:

 

» CURSURI EXPERT ACHIZITII PUBLICE – PROGRAMARI:

 

Localitatea:

Centrul de training:

Perioada:

SINAIA

(TABLETA CADOU !)

Hotel

RINA SINAIA

26 – 29 ianuarie 2017

Vezi oferta !

 

» INSCRIEREA LA CURS IN 2 PASI:

 

1. Completati si trimiteti formularul de inscriere prin email: office@cursurismart.ro sau prin fax la numarul: 0343.818.627
2. Primiti in aceeasi zi CONFIRMAREA DE PARTICIPARE si factura proforma.

 

 

» TEMATICA Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE:

-   Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014:
1. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU)
2.  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (abrogat Directiva 18)
3.  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17)Noul Sistem al achizitiilor publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele
-          Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA
-          Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015)
-          Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016;
-          Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M.Of.  nr. 391/2016;
-          Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr. 392/2016;
-          Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – M.Of. nr. 393/2016.
-          Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii
-          Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa
-          Modalitățile de aplicare a procedurii simplificateCompartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice.
-          Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
-          Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei
-          Reguli de evitare a conflictului de interese
-          Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire
-          Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitația deschisă; b) licitația restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de soluții; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice i) procedura simplificata.
-          Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de AP : acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica
-          Flexibilizarea legislatiei
-          Activitati de achizitie centralizata
-          Exceptarea obligatiei declararii sbcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata
-          Plati directe catre subcontractantii declarati
-          Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu pt.unitatile centralizate- aprilie 2017 si oct.2018 pt. celelalte
-          Consultarea preliminara a pietei
-          Impartirea pe loturi
-          Reguli de publicitate şi transparenţă
-          Criterii de calificare şi selecţie
-          Criterii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ d) cel mai bun raport calitate-cost
-          Documentul unic de achiziţie european (DEAU). E-Certis
-          Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat
-          Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru
-          Finalizarea procedurii de atribuire; Informarea candidaţilor/ofertanţilor
-          Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru