CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE
COD COR: 214946

 

CADRUL LEGAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA
- ULTIMELE MODIFICARI LEGISLATIVE -

 

Cursul Expert Achizitii Publice este un curs ACREDITAT DE A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), prin Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

 

Diploma acreditata se elibereaza
in maxim 7 zile de la finalizarea cursului !

 

“Expert Achizitii Publice” este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.
Vezi prezentarea cursului pentru mai multe detalii:

 

» CURSURI EXPERT ACHIZITII PUBLICE – PROGRAMARI:

 

Localitatea:

Centrul de training:

Perioada:

BUCURESTI

Hotel GOLDEN TULIP

17 – 20 septembrie 2015 – vezi oferta !

SINAIA

Hotel RINA SINAIA

24 – 27 septembrie 2015 - vezi oferta !

 

» INSCRIEREA LA CURS IN 2 PASI:

 

1. Completati si trimiteti formularul de inscriere prin email: office@cursurismart.ro sau prin fax la numarul: 0343.818.627
2. Primiti in aceeasi zi CONFIRMAREA DE PARTICIPARE si factura proforma.

 

 

» TEMATICA Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE:

 

-       Ocupatia de Expert in Achizitii Publice : standard ocupational, obiective, competente, atributii, responsabilitati
-       Sistemul achiziţiilor publice in Romania, armonizat cu practica in Uniunea Europeana
-       Cadrul institutional al achizitiilor publice – ANRMAP, SEAP, CNSC, UCVAP
-       Legislaţia specifica domeniului achiziţiilor publice, transpusa din Directivele Europene
-       Noile Directive Europene – aprilie 2016, termen de revizuire a legislatiei actuale
-       Verificarea procedurala a procesului de achizitie publica (MFP, UCVAP/CVAP)
-       Sarcinile compartimentului intern specializat in atribuirea contractelor de achizitii publice
-       Domeniul de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice – exceptiile de la lege
-       Principiile care stau la baza achiziţiilor publice – aplicaţii
-       Procesul de achiziţie publica – etape de parcurs; praguri valorice
-       Asigurarea publicitatii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice
-       Posibilitati de reducere a termenelor de depunere a ofertelor
-       Accelerarea unor proceduri conform Notificare ANRMAP 15.09.2011
-       SEAP – modalitati de lucru, sursa de informatii si oportunitati de afaceri -  aplicatii
-       Tipuri de contracte de achizitie publica, contracte sectoriale Ordin ANRMAP 553/2013
-       Programul anual si planificarea achizitiilor publice (proiect Instructiune privind   publicarea PAAP in SEAP – 7 aprilie 2015)
-       Reguli de estimare a valorii contractelor de achizitii publice; notificare ANRMAP 107/2013 (diverse si neprevazute)
-       Alegerea procedurii
-       Sesiune intrebari si raspunsuri; prezentare exemple de anunturi
-       Cerintele de calificare si selectie a ofertantilor;
-       Formularea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor conform: Ordinului 509 /14.09.2011 al  ANRMAP Fisei de date (model mai 2014) si Metodologiei ANRMAP de verificare a documentatiei de atribuire (e-certis)
-       Criteriile de atribuire a contractului de achizitie publica
-       Documentaţia de atribuire : fisa de date, caietul de sarcini (specificatii tehnice), propunerea de contract, formulare.
-       Obligativitatea verificarii documentatiei de atribuire de catre ANRMAP.Schema etapelor de parcurs  la verificarea ANRMAP.
-       Garantii solicitate : garantia de participare si garantia de executie (garantia de buna conduita).
-       Proceduri de atribuire off-line si on-line ( fonduri publice, fonduri europene): licitatia deschisa  (pasii de parcurs) – Calendarul procedurii
-       Licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea cu si fara publicarea anuntului de participare,  cererea de oferte, concursul de solutii. Schemele cu etapele de parcurs.
-       Sesiune intrebari si raspunsuri; exemple de documentatii de atribuire
-       Cumpararea / achizitia directa (instructiune ANRMAP, Ordin 313/2011)
-       Modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitii publice – acordul cadru, licitatia electronica, sistemul de achizitie dinamic
-       Elaborarea ofertelor
-       Comisia de evaluare. Elaborarea ofertelor. Excluderea din procedura.
-       Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de produse / servicii / lucrari
-       Anularea procedurii de achizitie publica
-       Atribuirea contractului
-       Reguli de participare (asociere, subcontractare, IMM-uri); limitarea participarii; reguli de Comunicare
-       Reguli de evitare a conflictului de interese. Frauda si coruptia in achizitii publice
-       Solutionarea contestatiilor
-       Etica in achizitii publice